Upozornění: Dokumentace konfigurace serveru je určena spíše pro správce IT. Pro úpravu konfiguračního souboru mohou být nezbytná vyšší přístupová práva, např. práva správce.

Pomocí konfiguračního souboru flexibee-server.xml lze určit využívané služby (databázový server, SMTP server) a upravit chování serveru Flexi, který provozujete ve vlastní instalaci (nelze jej použít pro konfigurace Flexi běžícího v cloudu).

Umístění souboru se na jednotlivých operačních systémech liší (umístění adresářů a souborů), naleznete jej:

Operační systém

Umístění

MS Windows

C:\Program Files\Common Files\WinStrom
nebo
C:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom

Linux

/etc/flexibee/flexibee-server.xml

Mac OS X

/Library/Application Support/FlexiBee/Data/flexibee-server.xml

Soubor má formát XML ve variantě properties Javy. V prvku properties jsou uvedené jednotlivé vlastnosti:

<?xml version="1.0"?>
<entry key="{vlastnost}">{hodnota}</entry>

Např. zápis:

<?xml version="1.0"?>
<entry key="forceHttps">redirect</entry>

určuje, že vlastnost forceHttps bude nastavena na hodnotu redirect.

Přehled vlastností


Připojení k databázovém serveru

host

Adresa databázového serveru s databázemi instalace Flexi.

Výchozí hodnota: localhost

port

Port používaný pro připojení k databázovému serveru.

Výchozí hodnota: 5433

user

Uživatelské jméno používané pro přihlášení k databázovému serveru.

Výchozí hodnota: dba

password

Heslo pro přihlášení pod uživatelským jménem uvedeným v user.

Webové rozhraní a REST-API

defaultPort

Číslo portu, na kterém bude dostupné webové rozhraní a REST-API Flexi.

Výchozí hodnota: 5434

forceHttps

Možné hodnoty: redirect, no, yes

Výchozí hodnota: redirect

Určuje chování serveru při požadavku prostřednictvím nezabezpečeného protokolu HTTP.

 • redirect – Požadavek bude přesměrován na zabezpečený protokol HTTP a zpracován.

 • no – Požadavek předaný HTTP protokolem bude vyřízen.

 • yes – Požadavek předaný HTTP protokolem bude odmítnut.

Chování serveru

sendErrors

Určuje, zda mají být autorům odesílány informace o neočekávaných chybách serveru.

Možné hodnoty: always, never

Výchozí hodnota: never

 • always – Informace o chybách jsou vždy odesílány.

 • never – Informace o chybách nejsou nikdy odesílány.

startKernel

Určuje způsob spuštění aplikačního jádra serveru, které je možné spouštět při startu serveru či při prvním požadavku.

Možné hodnoty: true, false

Výchozí hodnota: true

 • true – Při spuštění serveru je spuštěna i aplikační část.

 • false – Aplikační část serveru je spouštěna až při prvním požadavku.

autoUpgrade

Možné hodnoty: true, false

Výchozí hodnota: false

Určuje způsob aktualizace databází účtovaných firem při zjištění starší verze databáze než požaduje aktuální verze aplikace. Upozorňujeme, že aktualizace databáze účtované firmy může v některých případech trvat i několik minut (v závislosti na velikosti databáze a rozsahu prováděných změn).

 • true – Při spuštění serveru budou zkontrolovány databáze všech účtovaných firem a případné zastaralé budou aktualizovány.

 • false – Databáze účtované firmy bude aktualizována až při prvním přístupu uživatele do této firmy.

developerDirectory

Určuje adresář pro vývojářské přizpůsobení Flexi, např. pro přizpůsobení šablon e-mailových zpráv.

Výchozí hodnota: /etc/flexi/developer

enableHooks

Aktivuje technologii WebHooks, tj. uživatelsky definované HTTP požadavky prováděné na základě změn provedených v účtované firmě. Technologie WebHooks musí být zároveň povolena v licenci.

Možné hodnoty: true, false

Výchozí hodnota: true

Odesílání e-mailů

Aplikace umožňuje odeslat doklady (např. vydanou fakturu) e-mailem a odesílat doklady je možné i prostřednictvím REST API. Pro toto použití je v konfiguračním souboru Flexi serveru možné nastavit SMTP server:

smtp.host

Adresa SMTP serveru, přes který budou odesílány e-maily aplikace.

Výchozí hodnota: localhost

smtp.defaultFromPro odesílání e-mailů se používá adresa aktuálně přihlášeného uživatele (pokud je uvedena), ve zbylých případech se použije hodnota nastavená v této vlastnosti.

Výchozí hodnota: noreply@localhost

smtp.auth.user

Uživatelské jméno pro přihlášení k SMTP serveru.

Výchozí hodnota: user

smtp.auth.password

Heslo pro přihlášení pod uživatelským jménem uvedeným v smtp.auth.user.

Výchozí hodnota: password

smtp.encryption

Způsob šifrování připojení k SMTP serveru.

Možné hodnoty: never, starttls, tls, ssl

Výchozí hodnota: ssl

 • never – nešifrované spojen

 • ístarttls – spojení se naváže nezabezpečené s možností přepnout do zabezpečeného spojení, pokud je TLS podporováno

 • tls – spojení se naváže nezabezpečené s požadavkem přepnout do spojení zabezpečeného TLS

 • ssl – plně zabezpečené spojení (vyžadované GMailem)

smtp.port

Určuje port pro komunikaci se SMTP serverem. Ve většině případů je možné tento řádek ponechat zakomentovaný.

Výchozí hodnota: 25

Našli jste odpověď?