Pokud přecházíte z jiného účetního systému, budete potřebovat nastavit počáteční stavy účtů.

Doporučený postup je založit předchozí účetní období a zde pomocí interních dokladů vložit pohyb, který odpovídá počátečnímu stavu. Místo vkládání počátečních stavů účtů prostřednictvím interních dokladů je také možné využít modul Účetnictví – Počáteční stavy účtů.

Pro zachování návaznosti na pokladní a bankovní knihu doporučujeme pořídit počáteční stav těchto účtů v modulu "Pokladna" a "Banka" formou pokladních/bankovních dokladů.

Pro možnost následného párování saldokontních účtů pořiďte faktury v modulu "Nákup" a "Prodej", kde stačí vyplnit data, firmu, variabilní symbol a celkové částky. Pak tyto faktury budete moci spárovat s uhrazujícími doklady.

Následně proveďte uzávěrku tohoto období a počáteční stavy se promítnou do nového období.

Našli jste odpověď?