Přehledy položek dokladů

Prodej – Přehledy položek dokladů

Jedná se o soupis veškerých položek daných dokladů. Z těchto položek je možné dostat se do seznamu vystavených dokladů. Jejich jednotlivé popisy naleznete v nápovědě u příslušných dokladů.

Položky vydaných faktur

Prodej – Přehledy položek dokladů – Položky vydaných faktur

Položky přijatých poptávek

Prodej – Přehledy položek dokladů – Položky přijatých pohledávek

Položky vydané nabídky

Prodej – Přehledy položek dokladů – Položky vydané nabídky

Položky přijaté objednávky

Prodej – Přehledy položek dokladů – Položky přijaté objednávky

Nákupní, prodejní a skladové pohyby

Prodej – Přehledy položek dokladů – Nákupní, prodejní a skladové pohyby

Našli jste odpověď?