Prodej – Analýza prodeje

Po otevření tohoto formuláře se zobrazí průvodce. Tato volba umožňuje pohled na prodej z hlediska konkrétního zboží, skupin zboží, skladů, středisek, zakázky, podle firmy, skupiny firem i podle místa určení, dále zjišťuje obrat a zisk vaší firmy.

Obsahuje šest základních možností, u kterých můžete zadat časový rozsah, vybrat střediska, příp. stanovit, zda chcete zahrnout i nekatalogové položky a neúčetní doklady, vybrat firmu apod.
Poslední možnost umožňuje vlastní nastavení všech hodnot.

 • S kterým odběratelem jsem udělal největší obrat/zisk?

 • S kterou skupinou odběratelů jsem udělal největší obrat/zisk?

 • S kterou ceníkovou skupinou jsem udělal největší obrat/zisk?

 • S kterým zbožím jsem udělal největší obrat/zisk?

 • Co jsem prodal vybranému odběrateli?

 • Komu jsem prodal vybrané zboží?

 • Vlastní nastavení analýzy


Můžete si sami vybrat, co chcete analyzovat i jaké bude další členění.

Ve spodní části obrazovky si můžete zaškrtnout "Zobrazit sumy v jednotlivých měsících". Pak si v tabulkovém pohledu můžete doplnit další sloupce, ve kterých se zobrazí hodnoty "Celkem Kč" a "MJ" za jednotlivé měsíce, a to až za 12 minulých měsíců.

Poté klikněte na tlačítko Další:

Zadejte parametry výstupu …

Co chcete analyzovat

 • Pohyb zboží

 • Pohyb sumárně podle skupin zboží

 • Obraty dle výrobce

 • Obraty dle skladů

 • Obraty dle středisek

 • Obraty na zakázky

 • Prodeje firmám

 • Obraty skupin firem

 • Obraty ceníkových skupin

 • Obraty dle míst určení

 • Obraty dle zodpovědné osoby

Jaké bude další členění

 • podle zboží

 • podle skupin zboží

 • dle výrobce

 • podle skladů

 • dělení podle středisek

 • dělení na zakázky

 • kterým firmám

 • kterým skupinám firem

 • kterým ceníkovým skupinám

 • dle míst určení

 • dle zodpovědné osoby

Zadejte časový rozsah analýzy

zadejte ručně nebo zvolte pomocí tlačítka "kalendáře"

Datum vystavení dokladu od-do

zadejte ručně nebo zvolte pomocí tlačítka "kalendáře"

Vybraná střediska

Výběr

Vyberte pomocí tlačítka "Výběr" vyberte ze seznamu středisek

Počítat i nekatalogové položky

Vyloučit neúčetní doklady

Poté klikněte na tlačítko Dokončit.

Analýza prodeje – graf

Po dokončení průvodce se vytvoří analýza prodeje podle vámi zadaných údajů. Jednotlivé sloupce analýzy je možno přidávat a upravovat podle vašich potřeb. Podrobnosti o upravování sloupců naleznete v kapitole Práce s datovými okny.

Z vytvořené analýzy je možné velmi rychle vytvořit graf, pomocí tlačítka "koláčového grafu" na horní liště otevřete Průvodce grafy, kde zvolíte typ grafu (sloupcový nebo koláčový). Po zvolení typu grafu se zobrazí hotový graf, který lze tisknout, odeslat e-mailem, exportovat do XLS či PDF.

Našli jste odpověď?