Nabídka Průvodce nastavením firmy popisuje sled kroků a způsob nastavení parametrů programu, které jsou nutné pro správnou funkčnost a provázanost systému. Kapitola Obecné vlastnosti dokladu vám podrobně popíše společné vlastnosti všech dokladů ve Flexi.

V první řadě je nutné vyplnit potřebné číselníky než vystavíte první položku v majetku. Pokročilejší uživatel může aktualizovat číselníky během tvorby seznamu Majetku.

  • Nejprve musíte definovat číselné dokladové řady faktur.

  • Poté je nutné rozšířit standardní typy faktur a doplnit je údaji o jejich zaúčtování, zařazení do formuláře DPH, zaokrouhlování atd. Využití typu faktury vám umožní předdefinovat řadu parametrů, které již nebudete muset zadávat při rutinním vystavování.

Předpokladem je, že v účetnictví byl již vytvořen účetní rozvrh firmy.

  • Po naplnění těchto číselníků můžete přistoupit k aktualizaci majetku.

  • Po zadání hlavičky karty majetku dojde ke generování odpisů a událostí.

  • Hotovou kartu majetku lze kdykoliv změnit (je-li vytvořena v aktuálním období).

Správně vyplněné karty majetku jsou po jejich uložení automaticky zaúčtovány v aktuálním účetním období. Po jeho uzavření dojde k zaúčtování odpisů v následujícím účetním období.

Našli jste odpověď?