Obch.partneři – nabídka

Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů o odběratelích a dodavatelích vaší firmy tak, jak je to popsáno v postranní navigaci u modulu "Obch.partneři"
V této nabídce je dostupná volba:

Adresy firem

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Obch.partneři-postranní navigace" v odstavci "Adresy firem"

Skupiny firem

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Obch.partneři-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Skupiny firem"

Kontakty

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Obch.partneři-postranní navigace" v odstavci "Kontakty"

Události

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Obch.partneři-postranní navigace" v odstavci "Události"

Evidence smluv

Bližší informace se dočtete v kapitole "Evidence smluv".

Našli jste odpověď?