Zboží-nabídka

Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů o zboží, materiálu nebo výrobcích tak, jak je to popsáno v postranní navigaci u modulu "Zboží".
V této nabídce je dostupná volba:

Ceník

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-postranní navigace" v odstavci "Ceník".

Stav skladu k datu

Inventury

Skupiny zboží a materiálu

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Skupiny zboží a materiálu".

Ceníkové úrovně

Cenové úrovně

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Cenové úrovně".

Příjemky/výdejky

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-postranní navigace" v odstavci "Ceník".

Skladové pohyby – přehled

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-pracovní plocha-hlavní" v odstavci "Skladové pohyby – přehled".

Skladové karty

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-pracovní plocha-hlavní" v odstavci "Skladové karty".

Individuální ceník

Seznam skladů

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Seznam skladů".

Typy skladových dokladů

Předpisy zaúčtování – sklad

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Předpisy zaúčtování – příjemky/výdejky".

Dokladové řady – sklad

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Dokladové řady – příjemky/výdejky".

Rezervace

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Rezervace".

Výrobní čísla

Toto je jediná volba modulu "Zboží", která není dostupná z jiného místa programu. Je to vlastně seznam zboží, které má evidováno výrobní číslo. Tento seznam samozřejmě nelze doplňovat, měnit, ani smazat. Lze ho však setřídit podle výrobního čísla, kódu zboží, názvu skladu, kde je zboží umístěno. Seznam lze vytisknout nebo pomocí tlačítka "dvou šipek" exportovat data do formátu Microsoft Excel (XLS) nebo do textového souboru XML.

Mapování skladů

Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Zboží-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Mapování skladů".

Umístění ve skladu

Číselník stavů položek ceníku

Číselník atributů

Výkaz o produkci obalů EKO-KOM

Našli jste odpověď?