V některých situacích nemusí vyhovovat standardní funkce ABRA Flexi pro objednávání zboží. ABRA Flexi podporuje vytvoření objednávky vydané z minimálního množství na skladě nebo z existujících objednávek přijatých.

Pokud potřebujete vytvoření objednávky na základě specifických údajů a podmínek, existuje možnost vytvoření tzv. uživatelského dotazu, pomocí kterého lze poté vytvořit objednávku. Ta pak lze použít v aplikaci jako podklad pro objednávací formulář. Funkci najdete v Objednávky vydané > Služby > Objednat podle výsledku dotazu.

Tato volba umožní zvolit případný vytvořený uživatelský dotaz, zpracovat jeho výstup a vložit jej do položky vydané objednávky.

Dotaz si můžete vytvořit sami (od varianty Premium), nebo si jej nechat vytvořit na zakázku od nás. V takovém případě potřebujeme co nejpřesnější zadání, co by mělo být výstupem příslušného dotazu. Neváhejte v případě jakýchkoliv dotazů kontaktovat linku podpory.

Může se jednat pouze o libovolné zpracování skladových zásob se zohledněním např. již objednaných kusů, předpokládaného objednávání, minimální zásoby s další specifickou podmínku či např. objednání do maximální zásoby.

Meze se u tvorby uživatelského dotazu zkrátka nekladou.

Nastavení objednávky dle výsledku dotazu

Dotaz musí mít jako primární formulář nastaven Objednávky vydané a jeho první čtyři vlastnosti (sloupce) musí být následujících typů:

  • integer – id ceníku, který se má objednat

  • integer – id skladu, na který se má objednat

  • double – množství, které se zobrazí v poli s množstvím k objednání

  • double – množství, které se zobrazí v poli s již objednaným množstvím

Množství, které se nabídne k výslednému objednání je rozdílem třetího a čtvrtého pole.

Pro ukázku zde přikládáme dotaz objednání do maxima, tedy dotaz, který nabídne k objednání položky se stavem skladu nižším, než je pole max. zásoba MJ.

select c.idcenik, sklad.idbsp, sk.maxmj, sk.maxmj-sk.stavmj as rozdil from skarty skleft join ccenik c on sk.idcenik = c.idcenikleft join dbsp sklad on sk.idskladu = sklad.idbspleft join nucetobdobi o on o.iducetobdobi = sk.iducetobdobiwhere sklad.idbsp = 4 and sk.iducetobdobi = 6 and (sk.maxmj > sk.stavmj)order by maxmj

V případě zájmu o vytvoření dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Našli jste odpověď?