Uživatelské dotazy

Nástroje – Uživatelské dotazy

Uživatelské dotazy umožňují vyvolat specializovaný dotaz, kterým lze ze systému ABRA Flexi získat téměř libovolnou analýzu a data. Výsledek lze exportovat do MS Excel či do XML. Pro tvorbu uživatelských dotazů je nutné znát jazyk SQL. Pokud potřebujete vytvořit sestavu dle vašich konkrétních požadavků, kontaktujte naši zákaznickou podporu a obchodní oddělení.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu". Zmíníme jen jediné:

Po stisku tlačítka bude spuštěn vybraný uživatelský dotaz.

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka "Nový" otevřete formulář pro nový záznam.

__________________________________________________________________

Detail

Na této záložce je možné upřesnit:

  • Privátní – Uživatelský dotaz je přístupný každému a nebo pouze uživateli, který je vytvořil.

  • Primární formulář – Zatím není využíváno, ale bude ovlivňovat přístupová práva a také možnost odkazování na původní záznam.

  • Místa použití – Umožňuje určit výpisy, na kterých bude dotaz přístupný.

__________________________________________________________________

Parametry

Dotazům je možné definovat parametry, o jejichž doplnění bude uživatel požádán před spuštěním dotazu.

Údaj zadaný uživatelem se vloží do dotazu do označeného místa. Toto místo se označí stiskem tlačítka "Vlož parametr".

Každý parametr má definován typ, který omezuje způsob zadávání. Pokud u parametru použiji typ "Aktuální záznam", bude doplněn identifikátor aktuálního záznamu v okně – mohu pouštět analytické nástroje nad aktuálním záznamem (např. prodeje pro položku ceníku).

__________________________________________________________________

Vlastnosti

Záložka vlastnosti obsahuje seznam položek, které dotaz vrací. Lze tak určit jejích pořadí a názvy pro vizualizaci. Položky je možné vygenerovat z napsaného SQL dotazu pomocí nástroje Vytvoř vlastnosti.

Aby bylo možné položky vygenerovat, je nutné, aby SQL dotaz vracel alespoň jednu řádku.

Našli jste odpověď?