Obdobně jako u jiného obecného poplatku je nejprve zapotřebí vytvořit poplatek jako ceníkovou položku.

Systémově je označeno za poplatek - dle legislativy doporučujeme uvedení názvu v ceníku "recyklační příspěvek". Název vstupující do dokladů.

Na ceníkové kartě tohoto poplatku je zapotřebí nastavit Typ zásoby jako Poplatek a ponechat zboží jako neskladové.

Dalším krokem je přiřazení poplatku k příslušné položce. Lze tak učinit na záložce Poplatky u dané položky.

Pomocí tlačítka Přidat přidáme příslušný recyklační příspěvek. V jeho definici lze určit jeho typ: Obecný, Recyklační.

Dle tohoto nastavení je pak možné na typu dokladu definovat, zda se mají Vytvářet recyklační poplatky.

Následně u konkrétních dokladů, jejichž typ dokladu má vytváření recyklačních poplatků aktivní, bude s vložením položek, které mají recyklační poplatek přiřazen, vložen i příslušný poplatek.

Pokud bude vytváření recyklačních poplatků v typu dokladu neaktivní, k vložení recyklačního poplatku nedojde.

Našli jste odpověď?