V tomto návodu naleznete přehled všech pracovních poměrů, které je možné ve Flexi nastavit a jejich funkcí. Pracovní poměr můžeme vždy nastavit v menu Personalistika na záložce Pracovní poměr.

Zde máme na výběr z několika možností:

1-STANDARD: Standardní pracovní poměr

2-DPP: Dohoda o provedení práce

3-DPČ: Dohoda o pracovní činnosti

4-SPOL.,JEDN.,ČL.DR.: Člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním roce nedosáhl započitatelného příjmu

5-STATUTÁRNÍ ORGÁN: Člen statutárního orgánu a není v zaměstnaneckém vztahu

6-ODM. NEREZ. VNE EU: Člen statutárního orgánu, nerezident ze země mimo EU, pobírající odměnu

7-ČLEN ZASTUPITELSTV: Neuvolněný člen zastupitelstva

8-ČLEN DRUŽSTVA: Člen družstva

DOBROVOLNÝ PRACOVNÍK: Dobrovolný pracovník pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu

NEPRAVIDELNÁ VÝPOMOC: Nepravidelná výpomoc

PRAKTICKÝ VÝCVIK: Žák nebo student, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku

Z-MOTIV.PŘÍSPĚVEK: Motivační příspěvek

Nyní si popíšeme jednotlivé pracovní poměry z hlediska odvodů na SP a ZP a daně:

Standardní pracovní poměr

 • jedná se o klasický hlavní pracovní poměr, odvádí se zdravotní i sociální pojištění i daň

Dohoda o provedení práce

 • zde je hlídán limit 10 000,- (pro rok 2021) - do tohoto limitu se v případě podepsaného prohlášení odvádí pouze 15% zálohová daň, nad tento limit je odváděno i zdravotní a sociální pojištění

Dohoda o pracovní činnosti

 • limit pro odpuštění zdravotního a sociálního pojištění je v tomto případě 3499,- (pro rok 2021) - do tohoto limitu se odvádí sociální pojištění a zálohová daň (v případě podepsaného prohlášení), zdravotní pojištění se odvádí až při částce nad tento limit

 • aby se neodvádělo do limitu 3499,- ani sociální pojištění, je potřeba zaškrtnout na záložce Pracovní poměr v menu Personalistika tlačítko "Zaměstnání malého rozsahu"

Člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním roce nedosáhl započitatelného příjmu

 • do limitu 3500 se neodvádí sociální pojištění, odvádí se pouze zdravotní pojištění a zálohová daň v případě podepsaného prohlášení, srážková daň v případě, kdy zaměstnanec prohlášení nepodepsal

Člen statutárního orgánu a není v zaměstnaneckém vztahu

 • obdobné jako předchozí pracovní poměr, do limitu 3500 se odvádí pouze zdravotní pojištění bez sociálního a daň srážková či zálohová podle podepsaného prohlášení

Člen statutárního orgánu, nerezident ze země mimo EU, pobírající odměnu

 • v tomto případě zde není žádný limit pro odvody sociálního pojištění, odvádí se tedy zdravotní i sociální pojištění (je nutno provést registraci v ČR) a také srážková daň 15%

Neuvolněný člen zastupitelstva

 • u tohoto zaměstnaneckého poměru se vůbec neodvádí sociální pojištění, neexistuje zde žádný limit pro jeho odvod

 • zdravotní pojištění se odvádí, stejně tak zálohová či srážková daň

Člen družstva

 • do limitu 3500 Kč se odvádí pouze zálohová či srážková daň, neodvádí se ani zdravotní, ani sociální pojištění

Dobrovolný pracovník pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu

 • do limitu 3500 Kč se neodvádí zdravotní pojištění, pouze sociální pojištění a daň

Nepravidelná výpomoc

 • do limitu 3500 Kč se neodvádí zdravotní pojištění, pouze sociální pojištění a daň

Žák nebo student, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku

 • neodvádí se sociální pojištění, zdravotní pojištění ani daň, neexistuje žádný limit pro tyto odvody

Motivační příspěvek

 • motivační příspěvek činí pro středoškoláky 5000 Kč, pro vysokoškoláky 10 000 Kč

 • z příspěvku se nic neodvádí, ale měl by podléhat zdanění ze strany zaměstnance, toto však ABRA Flexi nehlídá

Našli jste odpověď?