V minulém článku jsme si ukázali, jak nastavit OSS ve Flexi od 1.7.2021. Nyní si ukážeme, jak na generaci výstupu ve formě přiznání k OSS a jak provádět kontrolu správnosti.

Výkazy pro OSS

Výstupy z OSS se odevzdávají kvartálně (v dovozním režimu měsíčně) a jsou dostupné od verze 2021.8.

Přiznání pro OSS nalezneme v menu Účetnictví - Účetní výstupy - Daňové přiznání OSS:

Pokud máme v nastavení firmy zaškrtnuto více režimů OSS, vybereme, pro který režim právě děláme přiznání:

EU-režim - při výběru tohoto typu nemusíme vyplňovat žádné další informace

Non-EU režim - vyplníme VOES (Identifikátor DPH pro subjekty registrované k režimu mimo EU) a OBAN (mezinárodní číslo účtu bez mezer)

Dovozní režim - abychom mohli vybrat tento typ přiznání, musíme ho generovat za konkrétní měsíc, nikoliv čtvrtletí. Poté vyplňujeme IN (Identifikátor IN pro subjekty registrované k dovoznímu režimu v roli Zprostředkovatele, tvořen znaky „IN“ + 10 číslicemi. Vyplňte, pokud je dovozce zastoupen zprostředkovatelem) a IM (Identifikátor IM pro subjekty registrované k dovoznímu režimu, tvořen znaky„IM“ + 10 číslicemi)

V dalším okně se nám zobrazí předvyplněný kurz k poslednímu dni v kvartálu nebo v měsíci (pokud byl již vyhlášen) a můžeme ho případně změnit:

Po vyplnění klikneme na tlačítko Další:

Zde si můžeme zobrazit tabulku položek vstupujících do přiznání nebo jednotlivých řádků.

Zaškrtnutím pole Přiznání v XML vygenerujeme xml soubor, který se nám uloží do složky vybrané v poli cílový soubor a poté ho můžeme odevzdat.

Kontrola správnosti přiznání OSS

Kontrolu můžeme provádět v menu Účetnictví - Účetní výstupy - Podklady DPH, kde si vybereme v poli Stát DPH všechny státy kromě České republiky:

Tyto položky by nám v závěru měly sedět na položky vstupující do přiznání OSS.

Našli jste odpověď?