Příplatek

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Daň

PPP

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Příplatek za přesčas

 • standardně je nadefinován jako 25 %, případně si toto procento můžete změnit v menu Zaměstnanci - Nastavení mzdových složek. Návod na jeho nastavení naleznete zde.

Příplatek za sobotu a neděli

 • standardně je nadefinován jako 10 %, případně si toto procento můžete změnit v menu Zaměstnanci - Nastavení mzdových složek. Návod na jeho nastavení naleznete zde.

Noční příplatek

 • standardně je nadefinován jako 10 %, případně si toto procento můžete změnit v menu Zaměstnanci - Nastavení mzdových složek. Návod na jeho nastavení naleznete zde.

Příplatek za svátek

 • jedná se o odměnu v případě, kdy byl zaměstnanec v práci o svátku, tudíž mu náleží 100 % mzdy

Příplatek za rozdělenou směnu

 • tento příplatek přísluší zaměstnancům, kteří pracují ve směnách rozdělených na 2 a více částí, zpravidla je tento příplatek ve výši 30 %, což je možné nastavit v menu Zaměstnanci - Nastavení mzdových složek v poli Procento/konstanta

Příplatek za prostředí 21

 • příplatek platný od roku 2021 za práci ve ztíženém pracovním prostředí

 • minimální výše příplatku nejméně 10 % z hodinové základní sazby minimální mzdy platné v období od 1. ledna 2021, tedy 10 % z 90,50 Kč, tj. nejméně 9,05 Kč při 40hodinové stanovené týdenní pracovní době, 9,34 Kč při 38,75hodinové stanovené týdenní pracovní době a 9,65 Kč při 37,5hodinové stanovené týdenní pracovní době.

 • v nastavení mzdových složek je přednastavena minimální hranice 9,05 Kč za hodinu, samozřejmě si tuto částku můžete upravit

Pohotovost

 • odměna za pohotovost na pracovišti

 • tato odměna se již nepoužívá - aby zaměstnanec dostal příplatek za pohotovost, musí se nacházet mimo pracoviště (jinak by se jednalo o pracovní dobu, za kterou by mu náležela klasická mzda)

Pohotovost mimo

 • odměna za pohotovost mimo pracoviště

 • odměna není poskytována za výkon práce, ale za připravenost k výkonu práce, proto se nezahrnuje do průměrného výdělku

 • standardně je nastaveno ve Flexi 10 %, což je minimální částka, opět si můžete toto procento změnit

Zvláštní příplatek

 • problematiku zvláštního příplatku řeší nařízení vlády

 • jedná se o příplatek za práci ve velmi psychicky náročném prostředí nebo v prostředí ohrožujícím život - zaměstnání jsou rozdělena do 5 skupin, kde ke každé náleží jiná výše příplatku (tyto příplatky naleznete ve výše uvedeném nařízení)

 • vzhledem k tomu, že výše příplatku může být různorodá, není ve flexi vyplněno žádné procento a je nutné si ho vyplnit:

Osobní ohodnocení/příplatek

 • je součástí mzdy a chová se obdobně jako měsíční mzda - vstupuje tedy do ZP, SP i PPP a odvádí se z něho daň

 • částku osobního ohodnocení můžete definovat opět v nastavení mzdových složek (můžete ji vyplnit procentem, měsíční i hodinovou částkou)

Příplatek za vedení

 • náleží vedoucímu zaměstnanci podle náročnosti jeho práce

 • je upraven v § 124 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

 • příplatek můžete vyplnit v nastavení mzdových složek v poli Procento/konstanta:

Příplatek info

 • informace o příplatku se tiskne na výplatní pásku, ale do samotného výpočtu nevstupuje

 • jedná se pouze o informaci, že byl příplatek poskytnut např. v nějaké naturální podobě, není tedy součástí mzdy

Našli jste odpověď?