V tomto článku si ukážeme, kam zadat pracovněprávní průměr (dále jen PPP) pro zaměstnance, kteří nemají vypočítaný PPP za předchozí kvartál a jak ho Flexi počítá.

Přehled pracovněprávních průměrů

Pravděpodobný pracovněprávní průměr

Zadání pracovněprávního průměru v personalistice

Výpočet pracovněprávního průměru v programu

Oprava vypočteného pracovněprávního průměru

Časté dotazy

Přehled pracovněprávních průměrů

Přehled pracovněprávních průměrů všech zaměstnanců nalezneme v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Mzdové výstupy - Pracovněprávní průměry

Zde se nám ukáží pracovněprávní průměry za všechny roky či za daný rok, skupinu osob nebo středisko vybrané v liště nahoře:

Pravděpodobný pracovněprávní průměr

Pravděpodobný PPP zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, kterých by pravděpodobně dosáhl. Při výpočtu se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Zákon přitom nestanoví přesný postup pro zjišťování pravděpodobného pracovněprávního průměru.

Zadání pracovněprávního průměru v personalistice

Pokud máme nového zaměstnance nebo zaměstnance, který se vrátil po delší době z nějaké nepřítomnosti, jako je např. rodičovská dovolená, nemá se pracovněprávní průměr z čeho spočítat. Pokud bychom tedy zaměstnanci zadali nějakou nepřítomnost, nevypočítá se nám částka za tuto nepřítomnost. Musíme tedy zadat tzv. pravděpodobný pracovněprávní průměr v menu Zaměstnanci - Personalistika.

Zde si otevřeme příslušného zaměstnance přes tlačítko Změnit. Na záložce Pracovní poměr se proklikneme do detailu pracovního poměru:

Pracovněprávní průměr potom zadáme hned na první záložce v sekci Počátek:

Výpočet pracovněprávního průměru v programu

Pokud zaměstnanec již odpracoval v předchozím kvartálu alespoň 21 dní, vypočte se pracovněprávní průměr v programu. Tento vypočtený pracovněprávní průměr naleznete v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd na záložce Základní mzda:

Případně je možné PPP zkontrolovat na mzdovém listu v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Mzdové výstupy - Mzdové listy:

Tento průměr se tedy nemusí rovnat pravděpodobnému pracovněprávnímu průměru zadanému v personalistice viz. předchozí bod.

Program počítá pracovněprávní průměr následovně:

Hrubá mzda za předchozí kvartál/(fond pracovní doby - náhrady např. za prostoj, dovolenou, nemoc, svátek..)

Pokud si budeme chtít výpočet zkontrolovat, najdeme veškeré tyto údaje opět ve mzdovém listu:

V tomto případě by se PPP počítal následovně:

(24453-8800)/96=163,05

Oprava vypočteného pracovněprávního průměru

Může se stát, že potřebujeme upravit PPP, který spočítalo Flexi. Oprava v personalistice nám v tomto případě nepomůže, protože do tohoto menu Flexi sahá jen v případě, kdy nemá PPP z čeho vypočítat. Můžeme ho ale opravit v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd na záložce Základní mzda, kde klikneme na tlačítko Nový:

Vybereme složku PPP oprava, zadáme rozdíl oproti vypočtenému PPP (s mínusem PPP snižujeme, kladnou hodnotou zvyšujeme..) a zaškrtneme uživatelskou změnu času. Uložíme a dáme přepočítat mzdu.

Pokud byste přepsali PPP "natvrdo" v aktualizaci mezd, počítalo by se s průměrem špatně, je tedy nutné vždy opravovat průměr přes opravnou složku.

Časté dotazy

1) Co když nechci, aby se mi náhrada za svátek počítala z pracovněprávního průměru?

Na každém zaměstnanci v personalistice na záložce Pracovní poměr v sekci Úvazek si můžete nastavit, zda chcete svátky proplácet z průměru nebo se mají zahrnout do měsíční mzdy:

Popř. si toto můžete nastavit pro všechny zaměstnance v menu Moduly - Zaměstnanci - Úvazek:

Našli jste odpověď?