Rekapitulace mzdových složek je součástí tiskových výstupů v ABRA Flexi. Tento výstup se většinou zasílá na OSSZ, jelikož obsahuje souhrnný výkaz odvodů na sociální zabezpečení a také ostatních složek.

Výstup nalezneme v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Mzdové výstupy - Rekapitulace mzdových složek:

Dostaneme se do průvodce, kde si můžeme rekapitulaci libovolně omezit:

Můžeme zde vybrat konkrétní rok a měsíc, omezit rekapitulaci jen na jedno středisko či osobu nebo skupinu složek. Pokud necháme zaškrtnuté políčko Sumace středisek, uvidíme výstupy z rekapitulace jako sumu pro všechna vybraná střediska.

Pokud nás zajímá jen např. jen sociální pojištění, můžeme vybrat jen tuto konkrétní složku, čímž si omezíme výstup:

Následně stiskneme tlačítko Dokončit.

Zobrazí se nám výstup, kde vidíme souhrnně všechny složky týkající se všech zaměstnanců za dané období.

Základ = zde vidíme základ těch složek, které se počítají ze základu, např. základ zálohové daně či měsíční mzda

Částka = zde se nám ukazuje částka složek, které se ze základu nepočítají nebo již vypočtená částka ze základu po odečtení daně apod.

Dnů = pokud je u mzdové položky vyplněný počet dnů, najdeme ho v tomto sloupci

Hodin = pokud je u mzdové položky vyplněný počet hodin, najdeme ho v tomto sloupci

Položek = kolik položek vstupuje do dané mzdové složky (např. měsíční mzda obsahuje 24 položek z 24 pracovních poměrů).

Středisko = má smysl v tom případě, kdy se nám položky neukazují jako sumář všech středisek

Tento výstup si následně můžeme uložit do pdf pomocí ikony "žluté tiskárny" či vyexportovat do excelu pomocí ikony "dvou šipek":

Našli jste odpověď?