Chyba pri odosielaní dokumentu e-mailom cez MS Outlook

Problém je spôsobený chýbajúcimi informáciami v registroch programu Outlook

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago
Did this answer your question?