Skip to main content
Inštalácia a prevádzka
Aktualizácia jazyka Java na serveri so systémom Windows
Nefunkčné filtrovanie a problémy s náhľadom správy v systéme macOS Big Sur
Chyba: trieda java.lang.StackOverflowError
Preinštalovanie aplikácie na plochu
Nastavenie dostupnosti ABRA Flexi v sieti
Nemožnosť prihlásiť sa do miestnej aplikácie Flexi v systéme macOS
Ako zistiť, či bol konkrétny záznam z ABRA Flexi vymazaný?
Migrácia z PostgreSQL 8.x na 9.x pomocou pg_dumpall
Pri spustení sa objaví chyba aplikácie - Nepodarilo sa uložiť nastavenia aplikácie
Fixopia: StackOverflowError
Systémová chyba č. 5 pri spúšťaní dátového úložiska v systéme Windows
Po aktualizácii servera s OpenJDK sa nedá pripojiť k spoločnosti
Chyba "Príliš veľa otvorených súborov v systéme" na Mac OS X
Verzie ukladania údajov
Nastavenie SPF pre prevádzku v cloude
Flexi sa nezobrazuje správne, pozície textu a odkazov v aplikácii nie sú v poriadku
Ako odinštalovať Javu v systéme macOS
Oprava: Neplatné číslo riadku (1048576) mimo povoleného rozsahu (0..1048575)
Fixopia: nemohla inicializovať proxy server - nie je k dispozícii Session
Chyba pri inštalácii v systéme Windows
Inštalácia Flexi na Debian Buster
PSQLException: ERROR: language "pltcl" does not exist
Kľúč GPG vypršal EXPKEYSIG
Zvýšenie pamäte Javy
Debian - PostgreSQL
Prihlásení používatelia
32bit Windows server 2003 -> 64bit R2
Interný server HTTP ERROR 500: OldAppServerException
HeadlessException
Ako oddeliť databázu od Flexi
Cloud - názov inštancie
Verzia programu pgAdmin pre PostgreSQL
Nejde spustiť klientská aplikácia
Aplikácia padá niekoľkokrát denne
Chyba pri odosielaní dokumentu e-mailom cez MS Outlook
Nemožno sa pripojiť k úložisku dát
Fixopia: komponent musí byť zobrazený na obrazovke, aby bolo možné určiť jeho umiestnenie
Chyba ApplicationListener po inštalácii obsluhy udalostí aplikácie
Chyba EET
Ladiace výpisy
Po aktualizácii na Javu 171 nie je možné načítať sklady
Nastavenia servera Debian - môžete počúvať IPv4 aj IPv6?
Nastavenie platobného terminálu
URL pre kontrolu stavu Flexi
Dočasné súbory Flexi
GenericJDBCException: ERROR: deadlock detected (error)
Otváranie html príloh alebo obrázkov z Flexi
URL adresa lokálnej inštalácie
Zrušenie vystavených faktúr prostredníctvom XML trvá neúmerne dlho
Inštalácia na Linux Fedora 32 (33)
HttpContentTooLargeException
Chyba v *buntu 18.04: parameter trustAnchors musí byť neprázdny
Veľkosť dát spoločnosti v cloude
Nefunguje tlač
Spustenie nespusteného servera
Úložisko Linuxu nie je aktuálne
Chyba: JRELoadError
Vysoké rozlíšenie písma vo Flexi v operačnom systéme KDE (kubuntu) - riešenie
Chyba pri tlači z aplikácie Flexi
Vytváranie používateľských zostáv
Nemôžem spustiť aktualizáciu Flexi, systém ju blokuje
Paralelné spracovanie SQL dotazov v PostgreSQL 10
Flexi netlačí - Windows 10
Pripojenie k databáze
Flexi a jeho zálohovanie je pomalé
Odoslanie faktúry e-mailom v Linuxe neobsahuje prílohu
Chyba - centrálny server sa spúšťa, počkajte prosím
Nemožno spustiť klientskú aplikáciu
Lokálna inštalácia desktopovej aplikácie sa nenačíta v systéme MacOS Big Sur
Vo Win10 sa pri odosielaní dokumentov e-mailom prílohy nevkladajú do e-mailového klienta
Nemožno vymazať záznam, ku ktorému nie je väzba
Obnovenie hesla Flexi v lokálnej alebo serverovej inštalácii na OS Windows
Chyba zobrazovania záložiek a textových polí na Ubuntu 18.04
Ako zistím, ku ktorej spoločnosti má používateľ prístup
Chyba inštalácie Flexi v systéme macOS Mojave
Je možné do terminálu okrem sumy preniesť aj variabilný symbol
Fixopia: Nepodarilo sa získať odkaz na nadradenú zložku možnosti
Error: class java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
Výnimka vo vlákne "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError
Fixopia: SSLPeerUnverifiedException: peer nie je overený
Presun systému Flexi na nový server
Aktualizácia certifikátu HTTPS bez hesla správcu
Fixopie: A ResourcePool could not acquire a resource from its primary factory or source
Chyba: InvocationTargetException
Je možné kombinovať rôzne systémy (napr. Windows a Linux)
Fixopia: ERROR: invalid page header in block 1464 of relation
Získanie informácií o behu databázového servera
Databázový príkaz Kill (Zabiť) na nevykonaných procesoch, ktoré sú súčasťou jednej transakcie
Záplata v. 2018.1.1.1 a staršie
Flexi nemôže ukladať súbory na disk
Nemôžete spustiť Flexi na Linuxe
Chyba: inštalácia zlyhala, aplikácia nebola správne odinštalovaná, dátové úložisko nebolo možné spustiť.
Vyrovnávacia pamäť Flexi
Ako nastaviť viac pamäte pre Flexi server
Ako pristupovať k databáze v prípade cloudovej licencie
Nemôžem dosiahnuť, aby Java mala viac ako 1,2 GB
Podporované verzie Java
Konfigurácia PostgreSQL pre veľké inštalácie Flexi
Je možné nainštalovať Flexi na Synology NAS
Problémy so zobrazením Flexi v systéme Linux
Po aktualizácii Javy sa nemôžem prihlásiť na server z klientských staníc
Pri aktualizácii na serveri sa neuložili údaje spracované v klientskej aplikácii
Fixopia: IllegalStateException - Record should not be editable (User#)
macOS - vyskakovacie okná sa skrývajú pod hlavnými oknami
Fixopia: "Cannot construct cz.winstrom.service.cs.impl.CentralServerHelper$.."
Obnovenie hesla v systéme macOS
Fixopia: Daný komponent nie je záložka
Inštalácia FlexiBee na macOS
Funguje Flexi v systéme macOS Mojave
Chyba: JRELoadError
Ako sa prihlásiť do webového rozhrania v prípade vlastného servera alebo lokálnej inštalácie
Kľúčenka a Flexi
Umiestnenie servisného denníka v systéme Linux
Prístupy do systému Flexi
Oprava pre /usr/share/Flexi/bin/functions vo verzii 2018.2.6
Zabudnuté heslo
Dve verzie Javy
Ručné pridanie koreňovej certifikačnej autority DigiCert do databázy dôveryhodných certifikátov
Problém s pripojením k serveru
Dlhé časy odozvy v aplikácii Flexi (Cloud)
Cloudové zálohy
Kde nájdem protokol servera
Chyba pri obnove spoločnosti
Flexi sa po inštalácii nespustí
Fixopia: This dao has bean already closed
Ako získať niekoľko riadkov zo súboru Flexi.log (macOS, Linux)
Kde nájsť log PostgreSQL
Lokálna/Serverová inštalácia Flexi na Ubuntu 20.04 (Focal Fossa) alebo odvodené distribúcie (Mint, Pop!_OS, ..)
Invalid File Handle 32
Problém pri spustení klientskej aplikácie
Dá sa ABRA Flexi spustiť na mobilných zariadeniach (mobil, tablet)
Fixopie: TLSAException - Timeout while resolving TLSA
Miestne úložisko je neplatné
Nastavenia služby Google SMTP v aplikácii vracajú chybu
Problémy s databázou PostgreSQL v aplikácii Flexi
Fixopia: Prístup k relácii je teraz odopretý?
Aplikácia hlási chybu pri nahrávaní bez ďalších informácií.
Ako obnoviť zálohu údajov na serveri
Chyba: 'pg_restore: [custom archiver] cannot read input file: end of file'
Vo Win10 sa mi vo Flexi
Chyba pri exporte do Excelu: "RunModalForWindow"
Nie je možné nastaviť prepojenie terminálu s macOS
Chýba funkcia pltcl a jej doplnenie
Fixopia: Broken pipe (Write failed)
Fixopia: ERROR: could not get lock on relation
Fixopie: IOException: Permission denied
Pri inštalácii na server SK Linux inštalácia zlyhá, ak chýba jazyková sada cs_CZ.utf8 (jazyková sada CZ)
Fixopie: java.lang.module.FindException: module java.xml.ws not found
Problémy so zobrazením ABRA Flexi
Fixopie: ClassNotFoundException: en.winstrom.vo.WSLokCiselnik