Chyba pri inštalácii v systéme Windows
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ak počas inštalácie nemôžete prepísať alebo odstrániť súbor, zobrazí sa červené chybové hlásenie s možnosťami Opakovať / Prerušiť / Ignorovať.

Riešenie:

Inštaláciu prerušte, reštartujte počítač a znovu spustite inštaláciu.

________________________________________________

Ak sa inštalácia v tomto kroku zdanlivo zastaví:

Kopírujte do C:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom

Riešenie:

Nechajte dokončiť inštaláciu. Inštalácia by sa mala úspešne dokončiť, ale môže trvať až 15 minút. Príčinou je pravdepodobne to, že súbor .exe bol predtým zablokovaný antivírusovým programom.

Did this answer your question?