Verzia programu pgAdmin pre PostgreSQL

Ktorú verziu programu pgAdmin možno použiť na správu databázy PostgreSQL

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

PgAdmin 3 funguje so všetkými verziami PostgreSQL, zatiaľ čo PgAdmin 4 vyžaduje verziu 9.2 a vyššiu.

Verzia PostgreSQL závisí od systému.

Verziu PostgreSQL môžete zistiť aj priamo v detailoch aplikácie.

Did this answer your question?