Pole Kontaktná osoba v Prehľade o výške poistného je vyplnené informáciami
o aktuálne prihlásenom používateľovi. Preto ho môžete vyplniť v module Tools -> Persons
and Users
. Ak používateľ nemá vyplnené telefónne číslo, stiahne sa telefónne číslo
z nastavení spoločnosti.

Did this answer your question?