Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Modul: účtovníctvo
Nastavenie kontaktnej osoby pre prehľad o výške poistného pre Sociálnu poisťovňu
Nastavenie kontaktnej osoby pre prehľad o výške poistného pre Sociálnu poisťovňu

Kde je možné nastaviť kontaktnú osobu pre prehľad o výške poistného pre Sociálnu poisťovňu

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pole Kontaktná osoba v Prehľade o výške poistného je vyplnené informáciami
o aktuálne prihlásenom používateľovi. Preto ho môžete vyplniť v module Tools -> Persons
and Users
. Ak používateľ nemá vyplnené telefónne číslo, stiahne sa telefónne číslo
z nastavení spoločnosti.

Did this answer your question?