Ak vediete daňovú evidenciu a po skončení účtovného obdobia zistíte, že máte v zásuvke ešte účtenky, ktoré ste neuplatnili k DPH, môžete postupovať nasledovne. Môžete napríklad vystaviť pokladničný doklad v programe Flexi, na karte Daňová evidencia v riadku Daňová evidencia vybrať možnosť Nevzťahuje sa na DE a nastaviť správne riadky DPH a kontrolného výkazu.

Did this answer your question?