SLOVENSKO - Kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty

SLOVENSKO - Kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty - Ako ho vyplniť

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

SLOVENSKO - Kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty

Od 1. januára 2014 vstúpil na Slovensku do platnosti kontrolný výkaz DPH. Preto ak je krajinou vašej spoločnosti Slovensko, venujte pozornosť nasledujúcim poliam v systéme Flexi v súvislosti s týmto vyhlásením.

Pre vystavené faktúry:

  • Menu Predaj - Typy dokladov - Typy vydaných faktúr - karta Účtovanie:

  • Menu Predaj - Vydané faktúry - karta Účtovníctvo a riadok DPH:

  • Menu tovaru - Cenník - karta Správa:

Pre prijaté faktúry:

  • Menu Nákup - Typy dokladov - Typy prijatých faktúr - karta Účtovanie:

  • Menu Nákup - Prijaté faktúry - karta Účtovanie a riadok DPH:

  • Menu tovaru - Cenník - karta Správa:

Hlavným výstupom je Kontrolný výkaz DPH, ktorý nájdete v ponuke Účtovníctvo - Účtovné výstupy

.

Did this answer your question?