Skip to main content
Typy dokladov - Nákup
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Nákup - Typy dokladov

Pred vystavením dokladov je potrebné nastaviť Typy dokladov. Zahŕňajú tieto formy:

Typy faktúr

Nákup - Typy dokladov - Typy prijatých faktúr

hodnoty v nej zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Nákup - Prijaté faktúry (karta Hlavná - pole Typ faktúry).

__________________________________________________________________

Typy vydaných žiadostí

Nákup - Typy dokladov - Typy vystavených požiadaviek

Zaznamenané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Nákup - Vystavené požiadavky (karta Hlavná - pole Typ dokladu).

__________________________________________________________________

Typy prijatých ponúk

Nákup - Typy dokumentov - Typy prijatých ponúk

hodnoty v ňom zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Kúpa - Prijaté ponuky (karta Hlavná - pole Typ dokladu).

__________________________________________________________________

Typy objednávok

Nákup - Typy dokladov - Typy vystavených objednávok

hodnoty v ňom zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Nákup - Vydané objednávky (karta Hlavná - pole Typ dokladu).

Did this answer your question?