Prenesená daňová povinnosť

Ako zadať faktúru vydanú/prijatú s prenesenou daňovou povinnosťou §92

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vydaná faktúra:

1) Vyberiem kód účtovania Predaj tovaru/služby, ktorý má v sebe uvedený kód transakcie pre DPH "Reverse charge" - automaticky sa vyplnia riadky DPH (25) (ak takýto kód ešte nemáte, musíte si ho vytvoriť)

2) Vyberám riadok KH A.1

3) sumu, vždy zadávajte cez položky s 0% DPH - dôvod zadávania cez položky - na položke na záložke Účtovníctvo/Pokročilé je potrebné vyplniť KÓD PRENOSU DPH (bez neho by faktúra zadávala KH nesprávne) a program by hlásil nasledovnú chybu: existujú položky, ktoré vstupujú do kontrolného výkazu v režime prenesenia daňovej povinnosti, ale nemajú vyplnený kód prenosu DPH. Kód prenosu musí spĺňať podmienky, ktoré sú uvedené pri jednotlivých kódoch.

Prijatá faktúra:

1) Vyberiem kód účtovania Nákup tovaru/služby, ktorý nesie kód prenesenia daňovej povinnosti "Reverse charge" - automaticky sa vyplnia riadky DPH (10-11, 43-44)
2) Vyberiem riadok KH ako B. 1

3) zadajte sumu prostredníctvom položiek do príslušnej sadzby DPH, ktorá sa má na faktúre vypočítať, a vyplňte kód pre odvedenie DPH na položke na karte Účtovníctvo/Pokročilé

4) v záhlaví faktúry je uvedená suma DPH, ale nie je uvedená celková suma DPH, ktorá sa má zaplatiť vrátane hodnoty DPH; nárok na odpočet - reverse charge nájdete v menu Účtovníctvo - Účtovné výstupy - Doklady DPH.

Did this answer your question?