Skip to main content
Po aktualizácii na Javu 171 nie je možné načítať sklady

Chybu spôsobujú antivírusové nastavenia

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Chybu spôsobujú antivírusové nastavenia (pravdepodobne len Windows Defender) - ochrana priečinkov pred prepísaním/zašifrovaním. Java sa s každou verziou inštaluje do iného adresára (napr. c:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\), takže po každej aktualizácii ju musíte znova zadať.

Did this answer your question?