Podmienky pre vykazovanie faktúry v súhrnnom výkaze na Slovensku

Ako zadať faktúru, aby ju bolo možné vykázať v súhrnnom výkaze na Slovensku

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

1. Obchodný partner musí byť zapísaný v adresári, musí byť vyplnené jeho IČ DPH a zaškrtnuté pole "Platiteľ DPH".

2. Vo faktúre vyberieme kód účtovania, ktorý nesie kód transakcie pre DPH: dodanie tovaru alebo služby.

Ak splníme tieto dve podmienky, Flexi automaticky nastaví riadky DPH 005-008 T alebo 005-008 S a faktúra sa premietne do nášho súhrnného výkazu. Podmienkou je, samozrejme, aby bol príslušný obchodný partner uvedený v niektorej z krajín EÚ.

Did this answer your question?