Suma neuhradených faktúr

Ako zistiť všetky neuhradené faktúry od konkrétneho zákazníka/dodávateľa a ich sumu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
  1. v prípade potreby otvorte formulár Vydané faktúry z Predaja alebo formulár Prijaté faktúry z Nákupu,

  2. nad zoznamom faktúr kliknite na šípku vedľa tlačidla Služby a vyberte možnosť Vypočítať stav platieb k dátumu,

  3. otvorí sa sprievodca, v ktorom zadáte Dátum výpočtu a či sa má výpočet vykonať podľa dátumu zaúčtovania alebo dátumu vystavenia,

  4. kliknutím na položku Dokončiť zobrazíte zoznam neuhradených a čiastočne uhradených faktúr,

  5. nad zoznamom nezaplatených a čiastočne zaplatených faktúr sa nachádza tlačidlo Sumy, ktoré zobrazí celkovú nezaplatenú sumu (čo vám zákazníci nezaplatili),

  6. Dalej môžete nad zoznamom použiť filter na výber konkrétneho zákazníka/dodávateľa,

  7. po stlačení ikony tlačiarne nájdete tlačovú zostavu Inventúra pohľadávok a záväzkov, ktorú môžete poslať zákazníkom/dodávateľom na schválenie.

Did this answer your question?