Kód QR zvyčajne obsahuje polia:
Číslo účtu (ACC)
Čiastka (AM)
Mena (CC)
Variabilný symbol (X-VS)
Názov spoločnosti (RN)
Opis (MSG)

Did this answer your question?