Rekapitulácia DPH - odberateľ mimo ČR, platiteľ DPH v ČR

Ako vytlačiť rekapituláciu DPH na faktúre, ak odberateľ nie je z ČR, je platiteľom DPH a uplatňuje DPH v ČR

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Na vystavenej faktúre je potrebné (na záložke Daňový riadok a DPH) mať zaškrtnutú voľbu "Miesto dodania tuzemsko".

Did this answer your question?