Na vystavenej faktúre je potrebné (na záložke Daňový riadok a DPH) mať zaškrtnutú voľbu "Miesto dodania tuzemsko".

Did this answer your question?