Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaÚčtovníctvo
Jednotné kontaktné miesto v systéme ABRA Flexi
Jednotné kontaktné miesto v systéme ABRA Flexi

Ako nastaviť OSS od verzie 1.7.2021

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Od 1. júla 2021 sa miniatúrne jednotné kontaktné miesto (MOSS) nahradí jednotným kontaktným miestom (OSS). Nastavenie OSS je k dispozícii od verzie 2021.6 vo variantoch licencie Business a Premium. Pripravili sme pre vás aj videonávod.

Obchodné nastavenia

Počiatočné nastavenie OSS sa nachádza v nastaveniach spoločnosti na karte Legislatíva. Boli tu pridané nové polia:

  • Osobitný režim jednotného administratívneho miesta (MOSS, platný do 30.6.2021)

  • OSS - režim EÚ - pre e-shopy (cezhraničný predaj na diaľku) a cezhraničných poskytovateľov služieb konečným spotrebiteľom

  • OSS - režim mimo EÚ - pre odosielateľov tovaru usadených mimo EÚ a odosielajúcich tovar v hodnote do 150 EUR

  • OSS - dovozný režim - pre cezhraničných poskytovateľov služieb mimo EÚ pre konečného spotrebiteľa v EÚ

Používatelia MOSS automaticky prejdú na OSS od 1. júla 2021, takže ak ste v režime MOSS, budete mať zaškrtnuté prvé políčko (osobitný režim jednotného predajného miesta (MOSS, platný do 30. júna 2021) aj režim OSS.

Uložte nastavenia pomocou OK a v dialógovom okne vyberte možnosť "Vytvoriť nové nastavenia platné od" a vyplňte dátum 1.7.2021.

Stav DPH

Ďalšie nastavenie je potom na typoch dokumentov. Do prijatých dopytov, vydaných ponúk a prijatých objednávok bolo pridané pole Štát DPH. Pri nastavení štátu na type dokladu alebo priamo na dokladoch a následnom generovaní prepojených dokladov sa informácia o štáte DPH prenesie do výsledného dokladu.

Nastavenia typu vystavenej faktúry

Pre vydané faktúry je potrebné vytvoriť nový typ dokladu v ponuke Predaj - Typy dokladov - Typy vydaných faktúr. Tu môžeme skopírovať existujúci typ dokladu a na karte Účtovníctvo môžeme zmeniť konfiguráciu nasledujúcich polí:

Štát DPH: ak chceme, aby sa štát DPH spresnil podľa typu dokladu, vyplníme štát DPH (ak necháme pole prázdne alebo nemáme zaškrtnuté políčko "Preferovať na dokladoch", bude sa meniť v závislosti od štátu dodania)

Predpis zaúčtovania : je potrebné nastaviť nový predpis zaúčtovania so správnym kódom transakcie DPH

Preferovať na dokladoch : ak je toto políčko zaškrtnuté, štát DPH sa prevezme z typu faktúry, nie z krajiny dodania.

Kódy transakcií

Do ponuky Zaúčtovanie predpisov boli pridané nové kódy transakcií DPH:

OSS - služby EÚ

OSS - tovar EÚ

OSS - mimo EÚ

OSS - dovozný režim

Pre správne nastavenie riadku DPH je potrebné prednastaviť kódy transakcií podľa charakteru predaja.

Vydaná faktúra

Na vystavenej faktúre sa potom všetko vyplní tak, ako sme nastavili na type dokladu. Ak máme pole Štát DPH nevyplnené a na dokladoch sme nezaškrtli možnosť Uprednostniť, štát DPH sa vyplní podľa krajiny dodania. Tu je hierarchia týmto spôsobom:

1) Stav DPH zákazníka

2) ak existuje iná adresa na doručenie, toto pole má prednosť pred poľom 1)

3) ak je aj cieľové miesto iné, toto pole má prednosť pred poliami 1) a 2)

Pozor! Stav DPH sa zmení len pre neplatcov DPH, ktorí majú v adresári nezaškrtnuté pole "Platca DPH" a nemajú vyplnené IČ DPH!!

Správy pre OSS

Výstupy OSS sa predkladajú štvrťročne a zatiaľ nie sú k dispozícii.

Kontrolu je možné vykonať v ponuke Účtovníctvo - Účtovné výstupy - DPH doklady, kde v poli Krajina DPH môžete vybrať všetky krajiny okrem Českej republiky:

Did this answer your question?