Skip to main content
Číslo DPH zákazníka

Ako môžem zadať číslo DPH zákazníka do adresára

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
  • Aby bolo možné zadať IČ DPH zákazníka, ktoré sa potom zobrazí vo faktúre, je potrebné mať aktivovaný modul Viacnásobné registrácie DPH.

  • Pre aktiváciu tohto modulu musíte kontaktovať obchodné oddelenie.

  • V ďalšej časti Nástroje - Slovníky - Krajiny vyplňte svoje IČ DPH pre krajinu, v ktorej ste registrovaní pre DPH.

  • IČ DPH musí byť zadané v správnom formáte. (SK0123456789)

  • Potom otvorte ponuku Obchodní partneri - Adresy firiem, kde sa na karte Kľúčové informácie zobrazí pole IČ DPH.

Did this answer your question?