Dôvodom je výška DPH už uvedená v zálohe (ZDD ju v tomto prípade prevezme).

Záloha ako taká by mala byť uvedená v sadzbe 0%, potom Flexi ponúkne určenie výšky DPH pri vytváraní ZDD.

Did this answer your question?