Vytvorenie ZDD - DPH

Pri vytváraní ZDD na základe bankovej platby mi Flexi neponúka určiť výšku DPH

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dôvodom je výška DPH už uvedená v zálohe (ZDD ju v tomto prípade prevezme).

Záloha ako taká by mala byť uvedená v sadzbe 0%, potom Flexi ponúkne určenie výšky DPH pri vytváraní ZDD.

Did this answer your question?