Zostatok dovolenky

Aktualizovať mzdové listy → rozbaľte konkrétny mzdový list → Fond pracovného času → zložka mzdy "VÝPLATA ČASU. START" a zadajte počet dní, koľko ich zostáva z minulého roka.

Zníženie dovolenky

Aktualizovať mzdové listy → rozbaľte konkrétny mzdový list → Fond pracovného času → zložka mzdového listu "PERMITOVANÝ ŠTART" a zadajte počet dní so znamienkom mínus.

Preplatenie čerpanej dovolenky

Aktualizovať mzdové listy → rozbaľte konkrétny mzdový list → Základný mzdový list → zložka mzdového listu "NEPLATNÁ DOVOLENKA" → zadajte počet hodín a dní, prípadne zadajte sumu na preplatenie a skontrolujte prípadné zmeny užívateľa v čase a sume

Did this answer your question?