Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaZamestnanci
Krátenie dovolenky za neospravedlnenú neprítomnosť
Krátenie dovolenky za neospravedlnenú neprítomnosť

Ako nastaviť krátenie dovolenky v prípade neospravedlnenej absencie

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Od verzie 2021.3.0. nájdeme vo Flexi novú funkciu"Krátenie dovolenky za neospravedlnenú absenciu". Túto funkciu je možné nastaviť v nastaveniach firmy na karte Moduly - Zamestnanci - Ostatné.

Zníženie sa uplatní len vtedy, ak je súčet hodín neospravedlnenej neprítomnosti celým násobkom denného hodinového úväzku. Denný hodinový úväzok môžete skontrolovať alebo nastaviť v ponuke Personalistika na karte Zamestnanie - Dochádzka.

Ak je táto funkcia zapnutá v priebehu roka, neospravedlnené absencie a prípadne celé násobky denných hodín sa uplatnia z obdobia pred zapnutím tejto funkcie.

Po zapnutí tejto funkcie môžeme v ponuke Aktualizácia miezd pridať zložku Neospravedlnená neprítomnosť a potom vybrať položku Prepočítať mzdu.

Teraz si môžeme všimnúť, že sme na kartu Časový fond pridali nový riadok s názvom Odpočet dovolenky za neospravedlnenú neprítomnosť, v ktorom sa vypočíta počet hodín. Takže v tomto momente sa náš nárok na dovolenku znížil.

Na kartu Neprítomnosť sme pridali aj riadok Neospravedlnená neprítomnosť, kde môžeme vidieť počet hodín a dní a od kedy neprítomnosť trvá:

V prípade nepravidelného pracovného pomeru musíme pri prvom výpočte mzdy vykonať užívateľskú zmenu počtu hodín pre zložku Zrážky za neospravedlnenú neprítomnosť. Túto zmenu používateľa môžete vykonať v Aktualizácii miezd na karte Neprítomnosť, kde v riadku Neospravedlnená neprítomnosť kliknite na tlačidlo Zmeniť a upravte počet hodín alebo dní a zaškrtnite políčko Zmena času používateľa. Potom znovu vyberte položku Prepočítať mzdu a zníženie dovolenky sa prepočíta.

Akákoľvek korekcia správania sa môže uskutočniť korekciou hodín vyššie uvedenej zložky.

Did this answer your question?