Mzdy z predchádzajúcich rokov

V aktualizácii miezd nevidím mzdy z predchádzajúcich rokov.#$<p>Kontrola, či je začiatok pracovného pomeru nastavený na dátum zodpovedajúci daným rokom.</p>

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?