Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIPokročilé príkazy
Úhrada faktúr z preplatkov v pokladni a banke
Úhrada faktúr z preplatkov v pokladni a banke

Ako uhradiť faktúry z preplatkov v banke alebo v pokladni

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Jednou z funkcií systému ABRA Flexi je možnosť uhrádzať faktúry z preplatkov v banke alebo v pokladni. Pri párovaní úhrady s faktúrou sa vyplní spoločnosť a ak je úhrada vyššia ako faktúra, zostane preplatok. Tú potom môžete automaticky spárovať s faktúrou pomocou tejto funkcie.

Akcia úhrada - preplatok sa na tento účel používa takto:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <invoice-issued action="reimburse-overpayments">
    <id>17</id>
  </invoice-issued>
</winstrom>

Akciu je možné vyvolať aj dávkovo nad skupinou dokumentov pomocou filtra:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <invoice-issued action="reimburse-reimbursements" filter="not stavUhrK begins 'stavUhr.reimbursed' and typeDocl = 'code:INTERNET'"> </invoice-issued>
</winstrom>
Did this answer your question?