Skip to main content
Prehľad poistného

Prehľad poistného - kód pre Sociálnu poisťovňu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Preberá sa z poľa Tlačový kód na karte Rozšírené v adresári firiem Sociálnej poisťovne.

Potom sa do XML alebo PDF zadá správna skratka alebo názov poisťovne.

Upozornenie: Ak odosielate tento formulár prostredníctvom dátovej schránky, je dôležité, aby ste v nastaveniach spoločnosti nastavili poštové smerovacie číslo bez medzier. Ak máte PSČ s medzerami, Sociálna poisťovňa vám tlačivo vráti kvôli nepovoleným znakom.
Ak zmeníte nastavenia spoločnosti (napr. preto, že ste sa stali platiteľom DPH) a chcete spätne vygenerovať Prehľad poistného, skontrolujte, či ste vo všetkých nastaveniach opravili chybu PSČ.

Did this answer your question?