Ak sa DIČ a krajina nezapíšu do súboru XML a následne do Epo, je to preto, že na dokumentoch, ktoré sa majú zadať do súhrnnej správy, nie je vyplnené správne DIČ, ktoré musí byť vo formáte podľa krajiny (napr. CZ12345678) Potom sa do Epo nahrá bez skratky krajiny, ako sa vyžaduje v Epo.

Did this answer your question?