Skip to main content
8. Chyby EET

Najčastejšie chyby, s ktorými sa môžeme stretnúť

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chybička: parameter trustAnchors musí byť neprázdny
Popis:
Aktualizácia Javy iným programom
Riešenie: Zastavte Flexi server, odstráňte Javu na serveri (odinštalujte a vymažte všetky súbory v oboch "Program Files"), znovu nainštalujte Javu a spustite Flexi server.

Chybička: Dočasná technická chyba spracovania - správu s údajmi odošlite neskôr.
Popis:
Dočasná technická chyba spracovania na strane centrálneho systému
Riešenie: Zopakujte odoslanie, v prípade dlhodobého opakovaného zlyhania kontaktujte eSupport

Chybička: Kódovanie XML nie je platné
Popis:
Kódovanie nie je podporované, t. j. nie je v kódovaní UTF-8
Riešenie:
Vytlačte potvrdenie pomocou PKP a kontaktujte podporu Flexi

Závada: Dátová správa registrovaného obchodu v režime overovania bola úspešne spracovanáPopis: Potvrdenie úspešného odoslania dátovej správy v režime overovania
Riešenie:
Ak ste dátovú správu v režime overovania odoslali zámerne, všetko je v poriadku. Ak nie, skontrolujte nastavenia EET v nastaveniach vašej spoločnosti.

Chybná správa: Správa XML neprešla kontrolou schémy XML
Popis:
Schéma XML nebola dodržaná
Riešenie:
Vytlačte potvrdenie pomocou PKP a kontaktujte podporu Flexi

Oprava: Neplatný podpis správy SOAP
Popis:
Neplatný certifikát
Riešenie:
Nahrajte nový platný certifikát v ponuke Nástroje - Certifikáty

Závada: Neplatný bezpečnostný kontrolný kód platiteľa (PSC)
Popis:
Neplatný bezpečnostný kontrolný kód platiteľa (PSC)
Riešenie:
Vytlačte potvrdenku s PSC a kontaktujte podporu Flexi

Chybný údaj: DIČ daňovníka je nesprávne štruktúrované
Popis:
Daňový údaj daňovníka je na faktúre nesprávne uvedený
Riešenie:
Opravte DIČ daňovníka na príslušnej faktúre alebo type faktúry a opätovne zašlite dátovú správu

Chybná správa: Dátová správa je príliš veľká (viac ako 12 kB)
Popis:
Dátová správa prekračuje maximálnu veľkosť 12 kB
Riešenie:
Vytlačte potvrdenie pomocou PKP a kontaktujte podporu Flexi

.

Porucha: dátová správa nebola spracovaná z dôvodu technickej chyby alebo chyby údajov
Riešenie:
Pak opakujte odoslanie, v prípade dlhodobého opakovaného zlyhania kontaktujte eSupport

Error: 767: Unregistered establishment
Description:
Aktuálne neexistujúca, uzavretá alebo prerušená prevádzkareň uvedená v správe s údajmi o predaji.
Riešenie.

Chybný údaj: DIČ daňovníka v dátovej správe sa nezhoduje s DIČ v certifikáte
Popis:
Správa je podpísaná certifikátom s iným DIČ, ako je uvedené v DIČ daňovníka (dic_popl). Nastane, keď: daňovník použije svoj certifikát, ale do správy zadá iné DIČ (preklep, ponechá predvolené DIČ, omyl, zámer...) alebo daňovník použije cudzí certifikát, ale do správy zadá správne DIČ (dic_popl)...
Riešenie:
Opravte DIČ na faktúre alebo v nastaveniach firmy. Tržby sa pripočítajú k číslu DPH z certifikátu!

Závada: Nesprávny formát DIČ oprávneného daňovníka
Popis:
D DIČ oprávneného daňovníka prešlo kritickými kontrolami (dve písmená a 8-10 číslic), ale nespĺňa iné platné pravidlá pre správne DIČ (napr. kontrolné súčty, všeobecne platné pravidlá pre rodné čísla a DIČ právnických osôb)
Riešenie:
Opravte DIČ na faktúre alebo v nastaveniach spoločnosti.

Chybička: nesprávna hodnota PKP
Popis:
Zadaná hodnota PKP sa nezhoduje s údajmi o predaji, z ktorých sa má vytvoriť.
Vzniká, keď: správa je podpísaná iným certifikátom, ako je certifikát použitý na generovanie PKP, alebo algoritmus použitý na generovanie PKP je nesprávny, alebo PKP je generovaný z iných údajov, ako sú údaje v správe
Riešenie:
Skontrolujte údaje o predaji a platnosť certifikátu. Ak všetko súhlasí, zavolajte nám technickú podporu.

Chybná správa: Dátum a čas prijatia tržby je neskorší ako dátum a čas prijatia správy Popis: Prípady, keď je časový rozdiel dve hodiny alebo viac
Riešenie:
Kontrola dátumu a času prijatia tržby na účtenke

Chybný údaj: Dátum a čas prijatia tržby je výrazne v minulosti
Popis:
Súčasne znamená pred 1. decembrom 2016 (alebo dátum prijatia tržby je starší ako dva roky)
Riešenie:
Prekontrolujte dátum a čas prijatia tržby na účtenke

Did this answer your question?