Ak nemáme zaúčtované odpisy z predchádzajúceho roka, je to preto, že účtovné obdobie ešte nebolo inicializované alebo boli v predchádzajúcom roku vykonané nejaké zmeny. Odpisy sa zaúčtujú po inicializácii (v časti Účtovníctvo - Inicializovať účtovné obdobie)

Did this answer your question?