Odpisy za predchádzajúci rok nie sú zaúčtované

Ako zaúčtovať odpisy za predchádzajúci rok

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak nemáme zaúčtované odpisy z predchádzajúceho roka, je to preto, že účtovné obdobie ešte nebolo inicializované alebo boli v predchádzajúcom roku vykonané nejaké zmeny. Odpisy sa zaúčtujú po inicializácii (v časti Účtovníctvo - Inicializovať účtovné obdobie)

Did this answer your question?