Viac pracovných pomerov

Ak máme zamestnanca, ktorý má 2 pracovné pomery, je možné vyplatiť 1. pracovný pomer na účet a 2. v hotovosti

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

1) Časť, ktorá sa má vyplatiť platbou na účet, načítať čiastočne do príkazu (záväzok bude čiastočne uhradený) a zvyšok vyplatiť v hotovosti z pokladne.

2) Aplikujte zložku Zálohy (karta Súhrn v Aktualizácii miezd) na jeden z pomerov, o ktorú znížime celkovú mzdu pre oba pomery. Na zálohovú sumu zodpovedajúcu jednému z pomerov možno vytvoriť pokladničný doklad.

Did this answer your question?