Skip to main content
Preddavková daň namiesto zrážkovej dane

Na výplatnej páske mám namiesto zrážkovej dane uvedenú preddavkovú daň, prečo

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typ dane závisí od platného zákona.

Daň vyberaná zrážkou sa uplatní, ak sa nepodá (nepodpíše) daňové priznanie. Ak zamestnanec podpíše u zamestnávateľa tlačivo Vyhlásenie k dani, vždy sa použije preddavok na daň.

V súčasnosti existujú dva limity pre zálohovú daň: mesačné odmeny z dohôd o vykonaní práce v úhrne 10 000 Kč pre jedného zamestnanca a jedného zamestnávateľa a 2 500 Kč pre ostatné príjmy v úhrne za mesiac (opäť pre jedného zamestnanca a jedného zamestnávateľa). Ide o dva samostatné základy dane.

Did this answer your question?