Modul: zamestnanci
Lenka Haringerová avatarPetra Roubalova avatarPatrik Domabyl avatar
4 authors62 articles
Príspevok na karanténu
Výpočet priemerného čistého zárobku
Platobná neschopnosť zamestnanca
Náhrada za dovolenku z priemeru
Nie je vyplnená pravdepodobná výška príjmu
Príloha k žiadosti o dávku
Preplatenie voľna z dôvodu všeobecnej karantény
Nie je vyplnený dátum "Vypočítané" pre mzdy
Nezdaniteľná náhrada mzdy
Zdravotné poistenie na materskej dovolenke
Sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Povinný podiel osôb so zdravotným postihnutím
Zrážka zo zdravotného poistenia
Odpočet na stravné
Zmena mzdy v polovici mesiaca
Ako priradiť mzdy zamestnancov k jednotlivým zákazkám
Ako vymazať zamestnanca
Doplatok k minimu
Účtovanie zdravotného poistenia
Krátenie dovolenky
Dovolenka z minulého roka
Opravy dovoleniek
Ročné zúčtovanie dane
Ukončenie pracovného pomeru počas roka
Ročné zúčtovanie dane - dary
Chýba povinné pole "kód činnosti" (/eldp09/items/t1[0]/@cod).
Nárok na materskú dovolenku
Oprava priemeru práce
Mzdy na Slovensku
Heslo pre otvorenie výplatnej pásky
Prehľad zdravotného a sociálneho poistenia
Ako zašifrovať výplatné pásky heslom
Výpočet prepočítaného počtu zamestnancov
Mzdy z predchádzajúcich rokov
Rozdielne zaúčtovanie platov zamestnancov
Hromadné oznámenie zamestnávateľa
Odmena pre konateľa
Ročné zúčtovanie za ukončený pracovný pomer
Exekúcia
Neexistuje žiadne tlačivo pre prehľad platieb poistného zamestnávateľa
Prehľad Sociálnej poisťovne
Prehľad poistného
Predĺženie práceneschopnosti
Odmena vo výplatnej páske, ktorá neovplyvňuje výpočet mzdy
Zmena pracovného času
Ročné zúčtovanie dane z príjmov
Náhrada za dovolenku z priemeru
Práca pre strediská
Kód ELDP
Potvrdenie o neuplatnení daňového zvýhodnenia
Viac pracovných pomerov
004 - 'Var. symbol' (/prehľad/zamestnávateľ/vs) obsahuje hodnotu s nesprávnou dĺžkou; 112 - Nesprávny variabilný symbol."
Zľava na daňovníka
Report for ISPV
Preddavková daň namiesto zrážkovej dane
Nadmerná dovolenka
Oznámenie o nástupe do zamestnania - druh činnosti
Príplatok za prácu nadčas a cez víkend
Ročné zúčtovanie dane
Sociálne poistenie
Sociálne poistenie pre EPC
Prehľad zdravotného poistenia