Kontaktná osoba a telefónne číslo v daňovom priznaní

Ako vyplniť kontaktnú osobu a telefónne číslo v daňovom priznaní

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Kontaktná osoba a jej telefónne číslo sa pridávajú do daňového priznania z ponuky Nástroje - Osoby a používatelia. Ak v tomto module vyplníte meno, priezvisko a telefónne číslo aktuálne prihláseného používateľa, tieto informácie sa pretiahnu do poľa kontaktnej osoby a telefónu v daňovom priznaní.

Did this answer your question?