Kontaktná osoba a jej telefónne číslo sa pridávajú do daňového priznania z ponuky Nástroje - Osoby a používatelia. Ak v tomto module vyplníte meno, priezvisko a telefónne číslo aktuálne prihláseného používateľa, tieto informácie sa pretiahnu do poľa kontaktnej osoby a telefónu v daňovom priznaní.

Did this answer your question?