Skip to main content
Sociálne poistenie

Flexi vypočíta sociálne poistenie pre firmu vo výške 26%

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Sociálne poistenie sa vypočíta vo výške 26%, pretože máte v nastaveniach firmy v časti Zamestnanci - Ostatné zaškrtnutú položku Náhrada mzdy vo výške 50% z nemocenskej. Táto položka sa používala aj predtým a spoločnosť za ňu zaplatila len 26 % sociálneho poistenia.

Keď zrušíte začiarknutie políčka a zadáte Zrušiť výpočet v Aktualizácii miezd a potom Prepočítať mzdy, sociálne poistenie sa vypočíta správne.

Did this answer your question?