Ročné zúčtovanie dane z príjmov

Môžem si vo Flexi vypočítať ročné zúčtovanie dane z príjmov a zadať preplatok/nedoplatok do konkrétneho platu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V programe Flexi sú k dispozícii len dokumenty k pracovnému zúčtovaniu dane z príjmov (Zamestnanci -> Tlačové správy -> Pre daňový úrad -> Dokumenty k pracovnému zúčtovaniu dane z príjmov).

Vzniknutý preplatok alebo nedoplatok potom môžete zadať do konkrétnej mzdy na karte Dane (Zamestnanci -> Aktualizácia miezd -> Zmena (danej mzdy) -> Dane -> Ročné zúčtovanie dane Preplatok alebo nedoplatok.

Did this answer your question?