Aby sa DPH vykazovala až po zaplatení faktúry, je potrebné v nastaveniach firmy na záložke Legislatíva zaškrtnúť pole Osobitný režim DPH. Toto pole musí byť zaškrtnuté aj na faktúre na záložke Účtovníctvo a riadok DPH. Potom faktúra nebude vstupovať
do dokladov DPH, kým nebude zaplatená.

Did this answer your question?