Osobitný režim DPH na Slovensku

Osobitný režim DPH na Slovensku

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Aby sa DPH vykazovala až po zaplatení faktúry, je potrebné v nastaveniach firmy na záložke Legislatíva zaškrtnúť pole Osobitný režim DPH. Toto pole musí byť zaškrtnuté aj na faktúre na záložke Účtovníctvo a riadok DPH. Potom faktúra nebude vstupovať
do dokladov DPH, kým nebude zaplatená.

Did this answer your question?