Skip to main content
Odmena pre konateľa

Odmena pre konateľa

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Keď chceme zadať odmenu pre konateľa do 2999 Sk tak, aby sa nezapočítalo len zdravotné poistenie, zadáme najprv nový pracovný pomer pre osobu v Personalistike (4-SPOL.,JEDN.,ČLEN DR.) a následne v aktualizácii miezd zadáme novú odmenu v záložke Odmeny ODMENA ŠTAT.ORGÁN, zadáme sumu a zaškrtneme používateľ zmeniť sumu a uložíme.

Did this answer your question?