Skip to main content
Zrážka zo zdravotného poistenia

Ak mesiac začína cez víkend a choroba je v prvý pracovný deň v mesiaci, zrážka zo zdravotného poistenia sa nevypočíta v prvý deň

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?