Fotovoltaická elektráreň

Odpisy fotovoltaickej elektrárne

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odpisy hmotného majetku používaného na výrobu elektriny zo solárnych zdrojov (FV) nie sú vo Flexi prednastavené. Odpisy je potrebné vypočítať ručne podľa zákona č. 346/2010 Z. z., § 30b a zmeniť odpisy ručne na karte majetku.

Did this answer your question?